Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
999
Begin
This training is currently closed

Welkom bij de online cursus:

 

“Basis Arboregels (B-VCA)”

   Ongeacht tot welke groep werknemers u behoort, u dient in het bezit te zijn van een geldig VCA-certificaat. We realiseren ons vaak niet welke risico’s er verbonden zijn aan het werk dat we doen. Door ze vakkundig te herkennen, kun je op het juiste moment passende maatregelen nemen om veilig en hygiënisch te kunnen werken en de kans op een gevaarlijke situatie te minimaliseren. Door de reikwijdte van het trainingsmateriaal kunt u gemakkelijk de juiste hoeveelheid kennis verwerven die nodig is om de regels met betrekking tot veiligheid op de werkplek onder de knie te krijgen.

   De cursus is verdeeld in afzonderlijke hoofdstukken en testvragen, waarmee u uw kennis kunt testen. Je leertijd is maximaal 4 weken!

   Onze training is bedoeld om je voor te bereiden op het Basis VCA diploma. Om certificaathouder te worden, moet u slagen voor het examen, dat bestaat uit 40 vragen en 60 minuten duurt. Om te slagen voor het examen, moet u minimaal 65% scoren.

Dus laten we beginnen!

Training Inhoud

Uitklappen