§1. Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden bepalen de regels betreffende producten aanschaf binnen de webshop onder domein: https://bonapi.nl en de gebruiksegels van deze website, de website zal in dit document verder genoemd worden als “Bonapi Scaffolding Training”.
 2. bonapi.nl wordt ondersteund door het bedrijf: Bonapi Scaffolding Training, Wattweg 39-41, 3208KH Spijkenisse, geregistreerd onder de Kvk-nummer: 70621330, en zal verder genoemd worden als “Adminitrateur”.
 3. Ieder natuurlijk- en rechtspersoon geïnteresseerd in de door Bonapi aangeboden diensten wordt automatisch een Klant door zicht te registreren op de website of door een aankoop te maken via de webshop. Hiermee gaat de Klant tegelijkertijd akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bekent er kennis van te hebben genomen.
 4. Alle door Bonapi vermelde prijzen van trainingen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 5. Eventuele aanbiedingen en kortingen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld of samen worden gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders vermeld per desbetreffende aanbieding.

§2. Diensten en Producten

 1. bonapi.nl heeft als doel de verkoop van trainingen, examen en leermiddelen zoals: boeken, e-books, voorbeelden van examenvragen voor zelfstandige voorbereiding.
 2. Begrip “hele cursus” omvat een cursus van 8uur en erna volgend examen. Beide vinden plaats in de trainingscenter van Bonapi.
 3. Onder het begrip “examen” wordt begrepen een examen die plaats vindt in de trainingscenter van Bonapi.
 4. Onder “cursustermijn” wordt begrepen een specifieke datum en begintijd van een hele cursus of examen.

§3. Aanmeldingen en inschrijvingen voor cursussen en/of examen

 1. Om zich te mogen inschrijven voor een cursus of examen moet er een bestellingsformulier worden ingevuld (via Bonapi webshop) en moet er een betaling worden voldaan zoals vermeld per individuele cursus of examen.
 2. Gegevens in de bestellingsformulier moeten compleet en naar waarheid zijn ingevuld. Op het moment van insturen van deze formulier bekent de Klant (of de persoon die deze formulier invult) hiervan op de hoogte te zijn.
 3. Cursusbetaling bestaat uit twee delen: een examenbetaling en cursusbetaling.
 4. Examenbetaling bestaat maar slechts uit een deel en dat is de examenbetaling zelf.
 5. Om deel te mogen nemen aan een hele cursus moet het examenbetaling uiterlijk tot 48 uur voor cursustermijn worden voldaan. Cursusbetaling moet worden voldaan uiterlijk tot de dag van de cursus, vóór de starttijd van de cursus.
 6. Om deel te mogen nemen aan het examen moet een examenbetaling worden voldaan. Dit moet plaats hebben genomen tot uiterlijk 56 uur vóór de starttijd van het examen.
 7. Onmiddellijk na het ontvangen van de noodzakelijke betalingen stuurt Bonapi een bevestigingsbericht naar de Klant via email.
  Er wordt ook een klantenregistratie procedure voortgezet in het DNV register.
 8. Ontvangt Bonpi de noodzakelijke betalingen niet in de eerder genoemde termijnen dan wort er geen registratieprocedure voortgezet en zal de kandidaat geen recht hebben om deel te nemen aan een cursus of examen.
 9. Bij een onaangekondigde (uiterlijk tot 24 uur vóór cursustermijn) afwezigheid bij de hele cursus of geen deel nemen aan het examen, heeft de cursist geen recht op terugbetaling van de gemiste cursus of examen. Geeft cursist zijn afwezigheid bij het examen niet door tot 36 uur vóór het examen begint, dan heeft de cursist/Klant geen recht op een terugbetaling.
 10. Cursist/Klant heeft het recht om wijzigingen of annuleringen betreffende gewenste cursustermijn deelname uiterlijk tot 24 uur vóór het cursustermijn door te geven. In geval van een wijziging of annulering, betreffende alleen het examen geldt er een wijzigingstermijn van 36 uur vóór het examen begint. In geval van annulering binnen de hierboven vermelde termijnen wordt de gehele voldane betaling binnen 7 dagen teruggestort op de rekening waaruit de betaling in de eerste instantie werd gemaakt (tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door persoon die de betaling heeft voldaan).

§4. Bestellingen plaatsen voor overig assortiment

 1. Om een bestelling te plaatsen dient er een bestelformulier te worden ingevuld en een betaling te worden voldaan. Dit moet plaats vinden binnen de website van Bonapi.
 2. Klant dient de bestelformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Op het moment van het indienen van de bestelformulier geeft Klant automatisch aan dat hij daarvan op de hoogte is en ermee akkoord gaat.
 3. Leermiddelen bestellingen kunnen 24 per dag worden geplaatst.
 4. Bestelling krijgt het kracht van wet pas op het moment dat Bonapi een bevestiging naar de Klant toe stuurt.
 5. Klant en Bonapi kunnen niet van de prijs afwijken die op het moment van het plaatsen van een bestelling gold.

§5. Betalingen en bestellingen afronden

 1. Bonapi hanteert de volgende betalingsmethodes:
  1. Online overboeking – betaling wordt gemaakt via PayPal of iDeal in de werkelijke tijd;
  2. Bankoverschrijving – betaling van een vastgesteld bedrag wordt gemaakt door middel van een bankoverschrijving vanuit de account van de Klant naar de account van Bonapi.
 2. In geval van Producten die gedownload moeten worden, worden ale download gegevens en instructies via de mail naar de e-mal adres gestuurd die de Klant zelf heeft opgegeven.
 3. Een factuur wordt binnen 7 dagen na dat Bonapi de betaling heeft ontvangen naar de Klant toe gestuurd, of binnen 7 dagen na dat de cursus/examen plaats heeft gevonden.
 4. Klant dient de noodzakelijke gegevens voor het maken van de factuur door te geven. Tegelijkertijd bekent de Klant dat de door hem opgegeven gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

§6. Klachten

 1. Klachten betreffende de gekochte producten of diensten kunnen worden ingediend door middel van een klachtenformulier op de website van Bonapi, of schriftelijk binnen 7 dagen vanaf de dag van de gebeurtenis waar de klacht over gaat. De klacht moet de volgende gegevens bevatten:
  Voor- en achternaam van de klachtindiener/Klant, adres van de Klant, bestellingnummer, bestellingsdatum, product of dienst waar de klacht over gaat, reden van de klacht, contact gegevens en bevestiging van aankoop (bijvoorbeeld: factuur, aankoopbevestiging).
 2. Klachten zullen behandeld worden binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de klacht.
 3. Beslissing over de klacht zal de Klant worden toegestuurd via een mail naar een door de Klant opgegeven e-mail adres.
 4. Klachten betreffende het niet slagen voor examens worden niet geaccepteerd.


§7. Technische voorwaarden

 1. Om gebruik te maken van de website moet de Klant:
  1. Internet verbinding hebben,
  2. Een browser gebruiken (er wordt aanbevolen om gebruik te maken van: Microsoft Internet Explorer vanaf versie 8.0, Mozilla Firefox vanaf versie 6.0, Opera vanaf versie 12.0, Google Chrome vanaf versie 20.0, en Safari vanaf versie 5.1)
  3. Een actieve e-mail hebben waar hij berichten kan ontvangen en op de hoogte blijven van eventuele aanbiddingen, wijzigingen etc.
 2. Installatie beschreven in punt 1 is een deel van een aparte licentie tussen de Klant en de eigenaar is van de betreffende service.
 3. Om optimaal gebruik te kunnen maken van bonapi.nl website is het noodzakelijk dat de Klant akkoord gaat met de Cookies Beleid en JavaScript aan heeft staan op de toestel die hij gebruikt om de website te bezoeken.
 4. Tijdens een bezoek aan de bonapi.nl website wordt er minstens een cookie file gestuurd naar de toestel van de Klant die hij gebruikt om de website te bezoeken. Wil je meer weten over cookies en waar ze voor gebruikt worden lees dan verder op Privacy beleid.

§8. Auteursrechten

 1. Alle beelden/foto’s, bijhorende beschrijvingen en alle andere zowel visuele als text materialen die gebruikt worden op bonapi.nl website zijn eigendom van de Administrateur (tenzij nadrukkelijk anders vermeld).
 2. Het is niet toegestaan om de bovengenoemde (in punt 1) materialen te kopiëren, scannen, er foto’s van te maken of deze op andere manieren te dupliceren en/of te verspreiden (tenzij de Administrateur/auteur er een schriftelijk toestemming voor geeft).

§9. Bescherming van persoonlijke gegevens

 1. Klant gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens door middel van het invullen van bestelformulier en het aanvinken van onderaan vermelde vakjes. Dit is noodzakelijk voor het verlenen van diensten en/of klaarmaken van bestellingen die door de Klant gemaakt worden.
 2. Persoonsgegevens worden door de Administrateur beheerd.
 3. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die de Klant vrijwillig aan Bonapi doorgeeft. Deze gegevens worden gebruikt voor statistiekbdoeleiden maar vooral om de diensten in hun volledigheid te morgen verlenen.
 4. Iedere klant die zich registreert op de website of een bestelling plaatst gaat er op die manier automatisch mee akkoord dat hij berichten op de door hem opgegeven e-mail adres gaat ontvangen over de voortgang van zijn bestelling en de eventuele wijzigingen van de bestelling of de algemene voorwaarden.
 5. Alle andere informatie betreffende producten, services en acties worden de Klant alleen toegestuurd als hij daar toestemming voor geeft.
 6. Administrateur informeert de Klant dat hij het recht heeft om zijn persoonlijke gegevens niet te verstreken. Echter het niet mee geven van deze gegevens maakt het onmogelijk voor Bonapi om de bestellingen voor de Klant te maken of hem de gewenste services te bieden.
 7. Verzamelde gegevens worden in veiligheid bewaard, volledig naar de wetgeving en voorschriften.
 8. Klant heeft op ieder moment het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of om te vragen om zijn gegevens te verwijderen. Dit wordt gedaan door de Administrateur na het hebben ontvangen van een getekend formulier.

§10. Eindbepalingen

 1. Administrateur van bonapi.nl behoudt zicht het recht om iedere onderdeel van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Alle Klanten geïnformeerd over wijzigingen binnen de algemene voorwaarden, wat deze wijzigingen betreffen zullen zij in werking treden. Dit gebeurt door middel van eenmalige publicatie van de genoemde wijziging op de website van bonapi.nl minimaal 7 dagen voor de datum dat deze wijzigingen intreden.
 3. Voor bestellingen geplaatst een dag voor het ingaan van de nieuwe algemene voorwaarden gelden de regels van de oude voorwaarden. Klant gaat er akkoord met de nieuwe voorwaarden mee door middel van het gebruiken van de Bonapi website na de datum van het ingaan van de nieuwe voorwaarden. In het geval dat de Klant niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden kan hij er voor kiezen om Bonapi website niet meer te gebruiken of zijn account te verwijderen, eventueel om schriftelijk een verzoek in te dienen om zijn gegevens te verwijderen vanuit de database.
 4. In geval van wijzigingen of annulering van een onderdeel van deze algemene voorwaarden door een rechter, blijft de rest van de  voorwaarden voor beide partijen gelden.
 5. Administrateur behoudt zich het recht om de website tijdelijk onbeschikbaar te stellen om onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten, de website te kunnen verbouwen of in brede zin te verbeteren.
  In geval van onbeschikbaar stelling van de website wordt er informatie op de website geplaatst met de geschatte tijd dat de werkzaamheden plaats zullen nemen.
 6. Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 01.05.2019.