Tag Archives: english

Digitale examenafname Eerste Monteur vanaf 1 september

In de afgelopen maanden werkte SVWOH hard aan de herziening en vernieuwing van de  examens Monteur en Eerste Monteur. De eind- en toetstermen zijn aangepast en de nieuwe  praktijkexamens zijn ontwikkeld. ​ ​ Wel stuitte SVWOH op een aantal onvoorziene zaken die meer tijd vragen dan vooraf was  ingeschat, zoals het ontwikkelen van nieuwe vragen, een langere doorlooptijd en het bouwen  van een nieuwe structuur. Daarom is besloten dat de digitale examenafname voor Eerste  Monteur (verplicht) wordt ingevoerd per 1 september 2021 in plaats van 1 juli 2021.