WIJZIGINGEN M.B.T. HULPMONTEUR STEIGERBOUW

Nieuwe werknemers in de steigeromgeving moeten de verplichte registratie doen bij SVWOH.
Hoe deze registratie verloopt:

  • een aacount aanmaken op www.SVWOH.nl
  • een betaling voldoen van €85 ex. BTW
  • 10 vragen beantwoorden zonder enkele fouten
  • na het slagen van de bovengenoemd test ben je een hulpmonteur

Volgens de SVWIH en DNV moet je een korte training volgen voor de hulpmonteur. Helaas biedt geen enkel bedrijf dergelijke trainingen. Bonapi is het einge instituut dat een korte training voor de hulpmonteur organiseert.

Na de registratie met je de training en het examen voor de 2e monteur (steigerbouwer A – basic) zo snel mogelijk afleggen. Na het behalen van het certificaat voor steigerbouwer, moet je minimaal 1,5 jaar ervaring opdoen voor je je kan inschrijven voor de opleding voor 1e monteur ( steigerbouwer B – Advance).