Szkolenie dla montera rusztowań

22 kwietnia 2020

Szkolenie dla montera rusztowań

 Informacje na temat szkolenia:

Nazwa szkolenia: “Pomocnik montera rusztowań”, “Monter rusztowań”, ”Pierwszy monter rusztowań” oraz “Inspektor rusztowań”

Warunki przystąpienia:
– pomocnik montera rusztowań: minimalnie 6 miesięcy doświadczenia
– monter rusztowań: certyfikat DNV pomocnika minimalnie półtora roku ważny lub rejestracja w SVWOH (Aspirant ważna do końca 2020 roku)
– pierwszy monter rusztowań: ważny certyfikat montera rusztowań minimalnie półtora roku

Cel: Kurs jest dla osób zainteresowanych pracą na rusztowaniach. Szkolenie zawiera informacje teoretyczne oraz praktyczne z zakresu budowy oraz demontażu rusztowań.

Czego się nauczysz?​

  • Nazwy elementów rusztowań oraz sposób ich zastosowania w praktyce
  • Podstawowych zasad oraz koncepcji dotyczących składania lub modyfikowania rusztowań​
  • Zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa na rusztowaniach​
  • Kontroli materiału do budowy na podstawie norm oraz kryteriów​
  • Demontażu lub modyfikacji rusztowania, rozbudowy i specjalnych przejść w postaci mostów​
  • Zasad związanych z wytrzymałością, sztywnością oraz stabilnością rusztowań​
  • Sporządzania prostych rysunków oraz szkiców​
  • Przepisów prawnych dotyczących Holandii​
  • Zadań i obowiązków od pomocnika do Pierwszego montera​
  • Zasad oraz sposobów budowania rusztowań podczas zajęć praktycznych

Czas trwania: 4 dni plus egzamin 1 dzien z wyjątkiem szkolenia dla inspektora, które trwa 3 dni plus egzamin

Miejsce szkolenia: do ustalenia z Bonapi

Ilość kursantów: maksymalnie 9 osób

Uwagi: Kurs kończy się egzaminem składającym się z części praktycznej i teoretycznej. Kursant otrzymuje certyfikat “pomocnika montera”,  “Montera rusztowań” lub ”Pierwszego montera rusztowań” po zdaniu egzaminu z odpowiednim wynikiem.

Ważność certyfikatu: 5 lat, przed końcem terminu ważności certyfikatu należy ponownie podejść do szkolenia i egzaminu. Jeżeli na czas nie odświeżysz certyfikatu na przykład 1 montera to musisz zacząć od nowa od szkolenia i egzaminu na pomocnika montera rusztowań. Tylko w wyjątkowych przypadkach możesz podejść po terminie do egzaminu: takich jak śmierć osoby bliskiej lub przewlekła choroba (obowiązkowy jest akt zgonu lub potwierdzenie pisemne od lekarza).