Większości wykonywanych prac bez odpowiednich narzędzi nie dałoby się wykonać.  Ważny jednak jest odpowiedni dobór narzędzia, zgodnie z jego przeznaczeniem. W tym rozdziale omówimy rodzaje narzędzi zaczynając od prostych narzędzi ręcznych, do których niezbędna jest siła ludzkich mięśni,  poprzez maszyny ręczne i stacjonarne z napędem mechanicznym.