Elektryczny wózek paletowy (EPT)

Elektryczny wózek paletowy – EPT

Kierowcy elektrycznych wózków paletowych powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i posiadać uprawnienia w tym zakresie. Pracownicy z licencją na EPT są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy.