PRZEGLAD SZELEK MONTERA RUSZTOWAN

Cena inspekcji szelek do pracy na wysokości kosztuje :
– €35
– szelki należy dostarczyć do firmy Bonapi lub wyslac na adres firmy
– przegląd trwa 1-2 dni

PRZEGLĄD SZELEK MONTERA RUSZTOWAŃ

Obecnie stosuje się 12 miesięczny czas użytkowania pomiędzy kolejnymi przeglądami okresowymi dokonywanymi przez autoryzowany serwis lub “osobę kompetentną”. Oznacza, to że przed upływem 1 roku pracodawca musi zabezpieczyć ten rodzaj przeglądu ŚOI (wezwać kontrolera lub wysłać sprzęt do kontroli). Oczywiście, aby stwierdzić konieczność dokonania przeglądu, musi być prowadzona pełna dokumentacja każdego elementu, w której do ważniejszych zapisów należy:
· numer indywidualny (często zawiera zakodowaną datę produkcji),
· data produkcji,
· data pierwszego użycia.

Środek Ochrony Indywidualnej przekazany pracownikowi do pracy bez oznaczeń indywidualnych, instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta/sprzedawcę, karty przeglądów okresowych oraz zakładowej instrukcji użytkowania jest traktowany jako niespełniający wymagań przepisów bhp, z wszelkim tego konsekwencjami.

Ważne informacje:
UWAGA! Sprzęt tekstylny silnie zabrudzony farbami i innymi substancjami w sposób uniemożliwiający ocenę stanu zużycia nie może być dalej eksploatowany i jego przeglądanie jest bezcelowe. Każdy element ŚOI przekazany do przeglądu musi być wyposażony w KARTĘ UŻYTKOWANIA w której dokonuje się zapisów! Koszty przesyłki/przyjazdu kontrolera ponosi Klient. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *