KURS SCC 017 W HOLANDII

Co oznacza skrót SCC? Jest to Safety Certificate Contractors I jest to system zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach obowiązująca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach Unii Europejskiej. Certyfikatu SCC mogą od nas wymagać pracodawcy przy podjęciu zatrudnienia przy pracach o wyższym stopniu ryzyka, najczęściej na poziomie menadżerskim lub w sytuacji, gdy posiadamy jednoosobową działalność. Certyfikat SCC jest dla nich potwierdzeniem, iż zostaliśmy przeszkoleni oraz mamy odpowiednią wiedzę na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy.


Kursy SCC 017 są organizowane w Centrum Szkoleniowym Bonapi a certyfikat jest ważny przez 5 lat.

KURS I EGZAMIN SCC 017 PO POLSKU

W Holandii, kurs i egzamin SCC 017 może odbywać się po polsku. Jako jedyna firma na terenie Holandii przeprowadzamy szkolenia i egzaminy SCC. Nasi instruktorzy to profesjonaliści przeszkoleni przez niemiecki instytut DAKKS. Prowadzimy cyklicznie tego typu szkolenia również dla Polaków. Dzięki naszemu programowi szkoleń, w ciągu dwu dniowego szkolenia będziesz nie tylko w stanie przyswoić całą potrzebną wiedzę ale również zdać egzamin i uzyskać certyfikat.

Cena/koszt kursu z egzaminem SCC 017 obejmuje:

  • Szkolenie
  • Egzamin
  • Certyfikat
  • Ciepłe posiłki oraz napoje

Program szkolenia:

 • Prawodawstwo
• Środki ochrony indywidualnej
• Prawo pracy
• Ryzyko w miejscu pracy
• Higiena i bezpieczeństwo
• Niebezpieczne zachowania i wypadki
• Praca z elektrycznością
• Niebezpieczne substancje-człowiek i środowisko
• Pożary i eksplozje
• Urządzenia podnośnikowe
• Praca na wysokości
• Narzędzia ręczne i mechaniczne
• Pozwolenia na pracę
• Ewakuacja
• Inspekcja pracy
• Oddelegowanie pracowników

Kursy SCC 017 są organizowane jedynie jako szkolenia 2-dniowe.

Egzamin trwa 105 min. I składa się z 70 pytań jednokrotnej odpowiedzi. Aby uzyskać wynik pozytywny musimy odpowiedzieć prawidłowo na minimum 49 pytań.

Każdy z uczestników szkolenia musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważny dokument tożsamości.

Szkolenia z egzaminem SCC 017 są dostępne w językach, między innymi jest to:


• polski
• niemiecki
• angielski
• rosyjski
• ukraiński
• rumuński
• litewski
• słowacki
i inne.

Kursy z egzaminem SCC 017 po polsku odbywają się w naszej siedzibie
Wattweg 39
3208KH Spijkenisse

CZYM JEST CERTYFIKAT SCC 017? CZYM SIĘ RÓŻNI OD SCC 018?

SCC 017 jest kierowany głównie do menadżerów, kierowników oraz osób samozatrudnionych (ZZP). Jest to odpowiednik holenderskiego VCA VOL. Jednakże VCA VOL w Holandii obowiązuje jedynie w językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Nie można zdać egzaminu w języku polskim. SCC 017, natomiast można uzyskać całkowicie po polsku. Certyfikat SCC 017 informuje nas o tym, iż pracownik odbył 2-dniowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz oddelegowania ludzi do prac w miejscach o podwyższonym ryzyku.


Certyfikat SCC 018, nazywany czasami SCC Basic, to dokument świadczący o znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska w pracy, posiadania umiejętności rozpoznawania i zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom i zdarzeniom. Jest odpowiednikiem holenderskiego VCA Basis.

Nasi kursanci:

Wybierz szkolenie, datę i rozpocznij kurs

LUB ZAPYTAJ O SPECJALNE SZKOLENIA DLA FIRM​