KURS SCC 018 W HOLANDII

Co oznacza skrót SCC? Jest to Safety Certificate Contractors I jest to system zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach obowiązująca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach Unii Europejskiej. Certyfikatu SCC mogą od nas wymagać pracodawcy przy podjęciu zatrudnienia przy pracach o wyższym stopniu ryzyka. Certyfikat SCC jest dla nich potwierdzeniem, iż zostaliśmy przeszkoleni oraz mamy odpowiednią wiedzę na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy.


Kursy SCC 018 są organizowane w Centrum Szkoleniowym Bonapi a certyfikat jest ważny przez 5 lat.

KURS I EGZAMIN SCC 018 PO POLSKU

W Holandii, kurs i egzamin SCC 018 może odbywać się po polsku. Jako jedyna firma na terenie Holandii przeprowadzamy szkolenia i egzaminy SCC. Nasi instruktorzy to profesjonaliści przeszkoleni przez niemiecki instytut DAKKS. Prowadzimy cyklicznie tego typu szkolenia również dla Polaków. Dzięki naszemu programowi szkoleń, w ciągu jedno lub dwu dniowego szkolenia będziesz nie tylko w stanie przyswoić całą potrzebną wiedzę ale również zdać egzamin i uzyskać certyfikat.

Cena/koszt kursu z egzaminem SCC 018 obejmuje:

  •  Szkolenie
  • Egzamin
  • Certyfikat
  • Ciepłe posiłki oraz napoje

Program szkolenia:

• Prawodawstwo
• Środki ochrony indywidualnej
• Prawo pracy
• Ryzyko w miejscu pracy
• Higiena i bezpieczeństwo
• Niebezpieczne zachowania i wypadki
• Praca z elektrycznością
• Niebezpieczne substancje-człowiek i środowisko
• Pożary i eksplozje
• Urządzenia podnośnikowe
• Praca na wysokości
• Narzędzia ręczne i mechaniczne
• Pozwolenia na pracę
• Ewakuacja
• Inspekcja pracy

Kursy SCC są organizowane w dwóch systemach:

• 2-dniowe- dla osób rozpoczynających pracę w przedsiębiorstwach o wysokim zagrożeniu.
• 1-dniowe- dla osób z wykształceniem technicznym oraz zaświadczeniem od niemieckiego pracodawcy potwierdzające min. roczne doświadczenie na stanowisku technicznym.

Egzamin trwa 60 min. I składa się z 40 pytań jednokrotnej odpowiedzi. Aby uzyskać wynik pozytywny musimy odpowiedzieć prawidłowo na minimum 28 pytań.

Każdy z uczestników szkolenia musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważny dokument tożsamości.

W przypadku osób przystępujących do jednodniowego szkolenia obowiązkowe są również: dyplom potwierdzający wykształcenie techniczne oraz zaświadczenie od niemieckiego pracodawcy potwierdzające minimum roczne doświadczenie na stanowisku technicznym.

Szkolenia z egzaminem SCC 018 są dostępne w wielu językach, między innymi jest to:

• polski
• niemiecki
• angielski
• rosyjski
• ukraiński
• rumuński
• litewski
• słowacki
I inne.

Kursy z egzaminem SCC 018 po polsku odbywają się w naszej siedzibie
Wattweg 39
3208KH Spijkenisse

CZYM JEST CERTYFIKAT SCC 018? CZYM SIĘ RÓŻNI OD SCC 017?

Certyfikat SCC 018, nazywany czasami SCC Basic, to dokument świadczący o znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska w pracy, posiadania umiejętności rozpoznawania i zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom i zdarzeniom. Jest odpowiednikiem holenderskiego VCA Basis.


SCC 018 jest niezbędny dla pracowników wykonujących pracę w niebezpiecznym środowisku, m.in, w branżach takich jak: petrochemia, przemysł przetwórczy, prace montażowe, budowlane, wysokościowe oraz prace w energetyce.


SCC 017 jest kierowany głównie do menadżerów, kierowników oraz osób samozatrudnionych (ZZP). Jest to odpowiednik holenderskiego VCA VOL.

Nasi kursanci:

Wybierz szkolenie, datę i rozpocznij kurs

LUB ZAPYTAJ O SPECJALNE SZKOLENIA DLA FIRM​