Test próbny na montera rusztowań

Poniższy test nie przygotuje Cię bezpośrednio do egzaminu. Na jego podstawie możesz
sprawdzić jaką wiedzę posiadasz i czy chciałbyś przystąpić do szkolenia montera rusztowań.
Test składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedz jest
prawidłowa