Taki rodzaj sprzętu umożliwia wykonywanie pracy w sposób szybszy oraz bez użycia dużej ilości siły. Ważnym aspektem jest odpowiedni dobór maszyny do rodzaju wykonywanych prac. Wszystkie parametry powinny spełniać normy bezpiecznej oraz efektywnej pracy. Istnieje wiele zagrożeń związanych z ich użytkowaniem, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia konserwacja oraz poddawanie regularnym przeglądom technicznym.

Możliwe zagrożenia, ryzyka, skutki uboczne:

 • pochwycenie przez obracające się części maszyny; uderzenie przed odpryskujące elementy obrabianego materiału;
 • urazy fizyczne doznane na skutek niewłaściwej postawy;
 • narażenie na kontakt z elektrycznością;
 • wdychanie pyłów;
 • pożar lub wybuch spowodowany powstałymi iskrami;
 • urazy doznane w wyniku kontaktu z ruchomą częścią maszyny;
 • narażenie na drgania w przypadku maszyn pneumatycznych;
 • narażenie na zbyt wysoki poziom hałasu.

Wymogi podczas użytkowania:

 • regularne przeglądy techniczne (raz w roku);
 • instrukcja obsługi obecna w miejscu pracy, dostępna dla operatora;
 • brak zwisających części garderoby czy biżuterii;
 • wiek operatora maszyny to minimalnie 18 lat oraz wystarczające doświadczenie, przeszkolenie;
 • obecność zabezpieczeń oraz hamulców;
 • wyposażenie w wyłącznik awaryjny;
 • zamontowany wyciąg do odsysania pyłów (w razie potrzeby);
 • widoczny znak CE (maszyny wyprodukowane po roku 1995).

Środki bezpieczeństwa:

 • podczas prac konserwacyjnych maszyna zablokowana;
 • w trakcie pracy zamknięta obudowa napędu;
 • czyste, uprzątnięte miejsce pracy oraz przestrzeń wokół maszyny;
 • instrukcja obsługi w miejscu pracy;
 • antypoślizgowe, szorstkie podłoże;
 • wyłącznik czuwakowy;
 • dostępność środków ochrony indywidualnej.