To maszyny przymocowane na stałe. Aby móc bezpiecznie z nimi pracować należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie z zakresu ich użytkowania. Urządzenia stacjonarne są  z reguły napędzane silnikiem elektrycznym lub spalinowym.

Stacjonarna wiertarka pionowa (kolumnowa)

Ryzyko:

 • złamanie wiertła lub odpryskujące odłamki skutkujące urazem;
 • niebezpieczny kontakt z olejem chłodząco-smarującym.

Środki bezpieczeństwa:

 • umieszczenie przezroczystego ekranu między tobą, a maszyną;
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Szlifierka stacjonarna

Ryzyko:

 • rozpryśnięcie się kamienia szlifierskiego;
 • wchłanianie pyłów;
 • uszkodzenie wzroku poprzez odpryskujące odłamki;
 • urazy poprzez kontakt z częściami obracającymi się;
 • pożar lub wybuch z powodu iskier.

Środki bezpieczeństwa:

 • obecność osłony po bokach;
 • stosowanie ochrony słuchu;
 • wymiana kamieni oraz prace konserwacyjne wykonywane jedynie przez wyspecjalizowane osoby;
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej (okulary, maska);
 • odległość kamienia od wspornika max. 3mm.

Stacjonarna piła tarczowa

Ryzyko:

 • wysoki poziom hałasu;
 • wchłanianie pyłu;
 • niebezpieczny kontakt z tarczą powodujący urazy.

Środki bezpieczeństwa:

 • cięcie materiałów o dużych rozmiarach w 2 osoby;
 • wyciąg pochłaniający pyły;
 • klin pasujący do ostrza;
 • odpowiednia, dobrze umocowana osłona.