W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy zadbać w pierwszej kolejności o bezpieczeństwo elektryczne aby zminimalizować  ryzyko porażenia prądem czy iskrami. Ryzyko to można minimalizować poprzez odpowiedni dobór napięcia . Zwykle urządzenia działają  pod napięciem prądu zmiennego 230V oraz prądu bezpiecznego, tj. prąd zmienny max 50V i prąd stały max. 110V.  Należy zapamiętać, że pracując z użyciem elektromaszyn w warunkach wilgotnych należy wyłącznie używać niskich napięć. Jeżeli natomiast potencjalne ryzyko jest mniejsze, używanie napięcia 230V nie stwarza zagrożenia, jednakże wymagane jest aby używać narzędzi podwójnie izolowanych.

Zapamiętaj! Podwójnie izolowane narzędzia nie mogą być używane w miejscach wilgotnych takich jak, np. piwnice, niskie wąskie przejścia, czy studnie kanalizacyjne.

Wymogi podczas pracy z elektronarzędziami:

 • widoczne oznakowanie CE;
 • W pomieszczeniach wąskich i zamkniętych używanie wyłącznie bezpiecznego napięcia
 • Ważny przegląd techniczny (raz w roku);
 • odpowiednia konserwacja narzędzi;
 • brak uszkodzeń;
 • podwójnie izolowane narzędzia nie mogą być uziemione!

Szlifierka ręczna

Ryzyko:

 • kontakt z tarczą szlifierską skutkujący urazami;
 • rozprysk tarczy;
 • wchłanianie pyłu;
 • iskry, mogące prowadzić do pożaru lub wybuchu.

Środki zapobiegawcze:

 • odpowiedni dobór tarczy i jej właściwe zastosowanie;
 • dobre umocowanie obrabianego materiału;
 • użycie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ochrona słuchu, maska, okulary).

Ręczna pilarka tarczowa

Ryzyko:

 • zaklinowanie się piły;
 • przecięcie sznura / kabla;
 • wchłanianie pyłu.

Środki zapobiegawcze:

 • sznur należy zawsze trzymać z tyłu;
 • odpowiednie ustawienie piły, tak aby jak najmniej wystawała pod materiał, który jest obrabiany;
 • klin rozszczepiający odpowiedni do grubości piły.

Piła łańcuchowa

Ryzyko:

 • narażenie na drgania;
 • narażenie na wysoki poziom hałasu;
 • przegrzanie łańcucha i zablokowanie w prowadnicy;
 • narażenie na wdychanie spalin;
 • uszkodzenia, skaleczenia.

Środki zabezpieczające:

 • stosowanie rękawic ochronnych;
 • obecność podgrzewanego uchwytu z gumowymi amortyzatorami tłumiącymi drgania;
 • stosowanie ochrony słuchu, oczu, nóg;
 • osłona łańcucha;
 • używanie czystszego paliwa dwutaktowego (pozbawionego benzenu).

Pistolety i zszywacze

Urządzenia pneumatyczne, do pracy których używa się sprężonego powietrza z kompresora. Należy dopasować siłę ciśnienia do dopuszczalnych parametrów maszyny oraz używać zgodnie z przeznaczeniem odpowiednio dobierając rodzaj materiału (gwoździ lub zszywek). Wolnej ręki powinno się używać do wywarcia mocniejszego nacisku na obrabiany materiał.

Narzędzia pneumatyczne:

W miejscach, gdzie występuje dobre przewodnictwo elektryczne lub ryzyko powstania wybuchu, lepsze zastosowanie mają urządzenia zasilane sprężonym powietrzem.  Posługiwaniu się narzędziami  pneumatycznymi towarzyszyć mogą pewne dolegliwości, takie jak bóle mięśni, problemy z krążeniem, zakłócenia pracy nerwów, mrowienie, drętwienie dłoni. Po zakończeniu pracy należy zamknąć dopływ powietrza.

Przykłady: wiertarki, wkrętarki pneumatyczne, szlifierki kątowe, zszywacze pneumatyczne.