Jeżeli podczas pracy konieczne jest przemieszczanie ładunków kierunku pionowym, wykorzystywanie urządzeń dźwigowych będzie dobrym rozwiązaniem. Należy zaznaczyć, że urządzenia dźwigowe powinny być poddane regularnemu sprawdzaniu pod kątem zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń. Istnieje wiele zagrożeń związanych z użytkowaniem takich maszyn, które znacznie mogą wpłynąć na przebieg pracy. Należą do nich między innymi: siła wiatru, wywrócenie się urządzenia (np. z powodu niestabilnego gruntu), upuszczenie ładunku, uderzenie przez ładunek.

Aby zapobiegać powstawaniu sytuacji niebezpiecznych należy:

  • używać przy sile wiatru poniżej 6 w skali Beauforta (40-50 km/h);
  • nie używać podczas burzy / sztormu;
  • chwycić ładunek we właściwy sposób;
  • dbać o stabilność podłoża;
  • przy obecności drugiego urządzenia dźwigowego zadbać o właściwą komunikację.

Elementy, które obowiązkowo powinny znaleźć się w dźwigu to: książka dźwigu, dowód przeglądu technicznego, książeczka rejestracyjna dźwigu (uprawnienia operatora), tabele udźwigu i wykresy.