Narzędzie ręczne, do użycia którego wykorzystywana jest gównie siła ludzkich mięśni. Ma swoje zastosowanie wtedy, kiedy użycie dźwigu jest niemożliwe lub nieefektowne.

Ponieważ istnieje wiele zagrożeń związanych z użytkowaniem wciągarki, należy zastosować szczególne środki ostrożności podczas jej użycia:

  • zadbać o dobry punkt zamocowania;
  • w przypadku przeciążenia poddać koniecznej kontroli;
  • przegląd techniczny wykonywać raz w roku;
  • przetestować / skontrolować przed użyciem po każdej konserwacji lub naprawie;
  • nie znajdować się pod uniesionym ładunkiem;