• Zwróć uwagę na widoczne uszkodzenia zewnętrzne, lub braki w wyposażeniu.
  • Uruchom pojazd i zwróć uwagę na wyświetlacz czy nie pojawiają się żadne kontrolki ostrzegawcze.
  • Sprawdź, poziom naładowania baterii.
  • Kontrola sprawności kierownicy.
  • Kontrola działania unoszenia.
  • Sprawdzenie sygnałów ostrzegawczych.
  • Zwracaj zawsze uwagę na właściwe rozmieszczenie ładunku na widłach. Masę ładunku dopasuj do wartości maksymalnego udźwigu, nigdy nie przekraczaj dopuszczalnych wartości. Stabilność wózka zależy w dużej mierze od operatora, a środek ciężkości transportowanego towaru powinien znajdować się na środku palety.
  • Po zakończeniu pracy, zaparkuj wózek w wyznaczonym miejscu.