Zanim rozpoczniesz pracę niezbędną czynnością jest przeprowadzenie codziennej inspekcji stanu technicznego pojazdu. W tym przypadku powinieneś zwrócić uwagę na najbardziej istotne aspekty:

 • Zwróć uwagę na widoczne uszkodzenia zewnętrzne, lub braki w wyposażeniu.
 • Włóż kluczyk do stacyjki, uruchom pojazd i zwróć uwagę na wyświetlacz, czy nie pojawiają się żadne kontrolki ostrzegawcze.
 • Kontrola sprawności drążków.
 • Kontrola działania pedałów gazu i hamowania.
 • Sprawdzenie oświetlenia i sygnałów ostrzegawczych.
 • Kontrola poziomu płynów (olej silnikowy, płyn chłodzący, itp.)
 • Sprawdź, poziom naładowania baterii.
 • Obowiązkowo zapnij pasy bezpieczeństwa.
 • Unieś widły na wysokość transportową (ok. 25cm nad ziemią)
 • Zwracaj zawsze uwagę na właściwe rozmieszczenie ładunku na widłach. Masę ładunku dopasuj do wartości maksymalnego udźwigu, nigdy nie przekraczaj dopuszczalnych wartości. Stabilność wózka widłowego zależy w dużej mierze od operatora, a środek ciężkości transportowanego towaru powinien znajdować się na środku palety.
 • Nigdy nie przewoź pasażerów oraz platform/koszy osobowych, których używanie jest niedozwolone.
 • Podczas jazdy po pochyłej powierzchni zwróć maszt w stronę wzniesienia. Wykonywanie rozładunku oraz załadunku na pochyłościach jest kategorycznie zabronione.
 • Nigdy nie opuszczaj pojazdu w trakcie pracy silnika. Jeżeli musisz opuścić stanowisko wyłącz pojazd.
 • Po zakończeniu pracy, zaparkuj wózek widłowy w wyznaczonym miejscu i wyjmij kluczyk ze stacyjki odkładając go we właściwe miejsce