ZNAKI NAKAZU:

 1. Nakaz posiadania obuwia ochronnego.
 2. Nakaz używania ochrony słuchu.
 3. Nakaz używania kasku ochronnego.
 4. Nakaz używania odzieży ochronnej.
 5. Nakaz czytania instrukcji obsługi.
 6. Nakaz używania okularów ochronnych.
 7. Nakaz dbania o higienę rąk.
 8. Nakaz używania ochrony dróg oddechowych.

ZNAKI ZAKAZU:

 1. Woda niezdatna do picia.
 2. Nie wolno dotykać.
 3. Zakaz palenia papierosów.
 4. Zakaz używania telefonu komórkowego.
 5. Zakaz wstępu.
 6. Zakaz gaszenia wodą.
 7. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony.
 8. Zakaż używania pojazdów transportowych.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE:

 1. Substancje wybuchowe.
 2. Pojazdy transportowe.
 3. Substancje toksyczne.
 4. Substancje korodujące/ żrące.
 5. Różnica wysokości.
 6. Wiszące ładunki.
 7. Substancje biologiczne.
 8. Niskie temperatury

ZNAKI RATUNKOWE:

 1. Zestaw do płukania oczu.
 2. Lekarz/punkt medyczny.
 3. Nosze.
 4. Defibrylator.
 5. Miejsce zbiórki.
 6. Telefon alarmowy.
 7. Kierunek ewakuacji/wyjście ewakuacyjne.
 8. W razie potrzeby zbić szybę.