Zanim rozpoczniesz pracę niezbędną czynnością jest przeprowadzenie codziennej inspekcji stanu technicznego pojazdu. W tym przypadku powinieneś zwrócić uwagę na najbardziej istotne aspekty:

 • Zwróć uwagę na widoczne uszkodzenia zewnętrzne, lub braki w wyposażeniu.
 • Włóż kluczyk do stacyjki, uruchom pojazd i zwróć uwagę na wyświetlacz czy nie pojawiają się żadne kontrolki ostrzegawcze.
 • Sprawdź, poziom naładowania baterii.
 • Sprawdzamy i naciskamy pedał bezpieczeństwa (dead man switch).
 • Kontrola sprawności drążków.
 • Kontrola działania pedałów gazu i hamowania.
 • Sprawdzenie oświetlenia i sygnałów ostrzegawczych.
 • Unieś widły na wysokość transportową (ok. 25cm nad ziemią).
 • Zwracaj zawsze uwagę na właściwe rozmieszczenie ładunku na widłach.
 • Masę ładunku dopasuj do wartości maksymalnego udźwigu, nigdy nie przekraczaj dopuszczalnych wartości. Stabilność wózka widłowego zależy w dużej mierze od operatora, a środek ciężkości transportowanego towaru powinien znajdować się na środku palety.
 • Nigdy nie opuszczaj pojazdu w trakcie pracy silnika. Jeżeli musisz opuścić stanowisko wyłącz pojazd.
 • Po zakończeniu pracy, zaparkuj wózek widłowy w wyznaczonym miejscu i wyjmij kluczyk ze stacyjki odkładając go we właściwe miejsce