Test próbny

Poniższy test nie przygotuje Cię bezpośrednio do egzaminu. Na jego podstawie możesz sprawdzić  jaką wiedzę posiadasz i czy chciałbyś przystąpić do szkolenia na montera rusztowań.